Junis Kinderopvang

Junis Kinderopvang
Klantenservice 0172 - 74 58 50
Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Raad van Toezicht

Junis Kinderopvang kent een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de algemene gang van zaken in de stichtingen en op het beleid van de directeur-bestuurder.
 

Leden
De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen:

Irene Schimmel (voorzitter), directeur-bestuurder Het ABC Onderwijsadviseurs

Geert de Jong (secretaris), partner/belastingadviseur Grant Thornton     Accountants en Adviseurs

Anky Atzema (lid), executive coach

Peter Glasbeek (lid), bestuurder

Toezicht
De Raad van Toezicht richt zich onder meer op de volgende zaken:

  • meedenken over de koers van Junis

  • toetsen van de resultaten van de organisatie aan het vastgestelde strategisch beleid

  • vaststellen van de begroting op basis van het strategisch beleid

  • vaststellen van de jaarrekening

  • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder

  • fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder

  • beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder

 

Transparantie en integriteit
De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang) en de directeur-bestuurder is lid van de bdKO (beroepsvereniging directeuren Kinderopvang).

Beide organisaties én Junis onderschrijven de Governance Code Kinderopvang, die regels en handvatten bevat voor integer en transparant bestuur en toezicht.

Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Over Junis

Zwanger?
Ontvang een
cadeautje
van Junis!

Klik hier

Contact

Postbus 499
2400 AL Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 42 48 24
Klantenservice: 0172 - 74 58 50
E-mail: info@junis.nl
KvK: 41166169

Vragen?

Natuurlijk bellen wij je graag terug!