Junis Kinderopvang

Junis Kinderopvang
Klantenservice 0172 - 74 58 50
Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Plaatsingsbeleid

Plaatsingsbeleid Junis Kinderopvang voor Kinderopvang en Buitenschoolse opvang
Junis Kinderopvang streeft ernaar alle ingeschreven kinderen zo snel als mogelijk een passende opvangplaats te bieden in een van haar kindercentra of het gastouderbureau; op de gewenste ingangsdatum, dagen en de gewenste locatie.
Waarom een plaatsingsbeleid?
Om de vraag, de inschrijving en de plaatsing van één of meerdere kinderen helder, eenduidig en volgens de gemaakte afspraken toe te kunnen passen, is een plaatsingsbeleid noodzakelijk. Een beleid dat zowel klant als medewerkers van de organisatie een handvat en helderheid biedt bij de plaatsing van kinderen.
Doel plaatsingsbeleid
Het plaatsingsbeleid heeft niet alleen als doel de beschikbare plaatsen op een eenduidige en heldere wijze toe te wijzen. Een goed plaatsingsbeleid is ook van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. Een evenwichtige leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen is de basis voor een kwalitatief goede pedagogisch omgeving voor de kinderen. Daarnaast is het plaatsingsbeleid een middel om de bezetting optimaal te houden. Dat betekent ook dat het beleid jaarlijks aangepast dient te worden als het aanbod wijzigt.

Klik hier voor de uitgebreide versie van het plaatsingsbeleid (2016).

Aandachtspunten plaatsingsbeleid

Voorrangsbeleid
Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving en het voorrangsbeleid. Voorrang hebben o.a. kinderen van eigen personeel, 2e kind uit een gezin of doelgroepouders via de Gemeente. Het volledige overzicht kunt u terug vinden op pagina 7 van het plaatsingsbeleid.

Geplaatste kinderen
Geplaatste kinderen hebben voorrang bij een aanvraag voor uitbreiding van dagdelen, bij de overstap naar een andere locatie en wanneer het kind van de dagopvang over gaat naar een vorm van buitenschoolse opvang.

Vanaf 6 weken opvang
Opvang is mogelijk vanaf 6 weken bij kindercentra voor 0 – 4 jaar en bij de bso vanaf 4 jaar.

Peuterspeelzalen
Voor de peuterspeelzalen geldt een eigen plaatsingsbeleid. Te vinden onder de peuterspeelzalen.

Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Over Junis

Zwanger?
Ontvang een
cadeautje
van Junis!

Klik hier

Contact

Postbus 499
2400 AL Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 42 48 24
Klantenservice: 0172 - 74 58 50
E-mail: info@junis.nl
KvK: 41166169

Vragen?

Natuurlijk bellen wij je graag terug!