Junis Kinderopvang

Junis Kinderopvang
Klantenservice 0172 - 74 58 50
Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik inschrijven voor opvang?

Voor opvang 0 - 4 jaar kunt u inschrijven zodra de verwachte geboortedatum bekend is. De medewerkers van afdeling Klantenservice nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om de opvangmogelijkheden met u te bespreken. Plaatsing kan ingaan bij de leeftijd van 6 weken.

Voor opvang van 4 – 13 jaar kunt u inschrijven vanaf de derde verjaardag van uw kind. De medewerkers van afdeling Klantenservice nemen zo spoedig mogelijk na inschrijving contact met u op om de opvangmogelijkheden met u te bespreken.

Ik heb heel snel opvang nodig

Als u opvang nodig heeft op zeer korte termijn, neemt u dan telefonisch contact op met de medewerkers van de afdeling Klantenservice (0172 745850). Zij bespreken dan met u de mogelijkheden voor opvang op korte termijn.

Maakt u s.v.p. van te voren tijd vrij om kennis te komen maken op een locatie. 

Loopt dagopvang automatisch over in buitenschoolse opvang?

Nee, de plaatsing van uw kind voor dagopvang loopt tot de 4e verjaardag van uw kind. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u een kaartje van Junis Kinderopvang informatie over de BSO. Wilt u na deze datum gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang dan kunt u uw kind hiervoor inschrijven. Dat kan dus al zodra uw kind drie jaar wordt. Inschrijvingen van kinderen die van dagopvang overstappen naar buitenschoolse opvang krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen. Dit geldt ook voor kinderen met een oudere broer of zus op de bso en voor Junis personeelsleden. 

Als ik vroegtijdig inschrijf, is er dan altijd meteen plaats voor mijn kind?

Dat kan verschillen per locatie. De meest favoriete opvangdagen blijven de maandag, dinsdag en donderdag. De medewerkers van de afdeling Klantenservice kunnen u informeren over de opvangmogelijkheden op de gewenste locaties.

Geldt bij het inschrijven ‘wie het eerst komt ….’?

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving uitgangspunt is bij het toedelen van de plaatsen. Naast de leeftijdsopbouw in de groep, zijn er een aantal uitzonderingen die voorrang kunnen krijgen:

  • tweede en volgende inschrijving(en) uit één gezin
  • Junis personeelsleden
  • medische en/of sociale indicatie
  • overgang van dagopvang naar BSO

Ik neem voor mijn schoolgaande kinderen alleen vakantieopvang af. Hoe kan ik toch in aanmerking komen voor de maandelijkse bijdrage van de overheid?

In overleg met de medewerkers van de afdeling Klantenservice kunt u een schatting opgeven van het te verwachten aantal dagen vakantieopvang per jaar. Junis Kinderopvang biedt u met deze gegevens een overzicht aan van het te verwachten aantal opvanguren en de te verwachten opvangkosten.

Gedurende het kalenderjaar zal Junis Kinderopvang u alleen de werkelijk afgesproken dagen in rekening brengen. Aan het begin van een nieuw jaar ontvangt u van Junis Kinderopvang een overzicht van de werkelijke afname. Het is dus erg belangrijk dat de werkelijke afname niet veel lager is dan de verwachting die u aan het begin maakt in verband met toeslag. 

Is er een wachtlijst?

Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat u uw kind zo snel mogelijk ingschrijft. U kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice op tel: 0172 745 850. 

 

 

Welke kinderopvang valt onder de Wet kinderopvang?

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Dit is dagopvang voor kinderen van nul tot vierjarigen, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantie opvang) en opvang door gastouders via een gastouderbureau. Tussenschoolse opvang valt dus niet onder de Wet kinderopvang.

Krijg ik pas een aanbod als alle dagdelen die ik nodig heb beschikbaar komen?

De aanvraag wordt in behandeling genomen, door uw wensen met u te bespreken. Dit gebeurd in volgorde van de eventuele wachtlijsten per locatie. Op dat moment bespreekt de medewerker van de afdeling Klantenservice de opvangmogelijkheden met u. U kunt dan een keuze maken uit het aanbod van opvangmogelijkheden. De klantenservice is het beste telefonisch te bereiken via tel: 0172 745 850

Wat is het opzegtermijn?

Ja, Junis Kinderopvang hanteert een opzegtermijn. 

- PeuterStart/KDV/BSO hebben een opzegtermijn van een maand en is per dag opzegbaar (zie algemene voorwaarden)
- TSO en VVE hebben een opzegtermijn van een maand, per 30/31 of 15e van de maand. 

Hoelang van tevoren moet ik wijzigingen aanvragen in de omvang of de dag(en) van opvang?

Wanneer u het aantal dagdelen wilt wijzigen of op andere dagen opvang wilt dient u dit zo snel mogelijk bekend te maken bij de klantenservice. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden rekeninghoudend met beschikbaarheid en eventuele opzegtermijnen. 

Hoe weet ik als ouder dat het kindercentrum of het gastouderbureau is geregistreerd?

Vanaf 2005 is de Gemeente verplicht een registratie bij te houden van de erkende kinderopvangcentra binnen haar grenzen. Ouders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid als hun kinderen worden opgevangen bij een geregistreerd kinderopvangcentrum of gastouderbureau. Alle kindercentra van Junis Kinderopvang en het gastouderbureau staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. In de plaatsinsgsovereenkomst staat het Landelijk Registratie nummer vermeld. U kunt dit zelf ook bekijken op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belasting, als ik onbetaald werk verricht (bijv. als vrijwilliger)?

Nee, helaas niet. U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u betaald werkt verricht, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten. De voorwaarden staan beschreven op de site van de belastingdienst http://www.toeslagen.nl

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belasting voor de tussenschoolse opvang?

De tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. U kunt voor deze kosten geen tegemoetkoming aanvragen.

Hoe worden de kinderen bij school opgehaald om naar de BSO te gaan?

Voor de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen.

Ook hebben een aantal locaties de beschikking over een Stint. De Stint is een elektrische bolderwagen waarin tien kinderen vervoerd kunnen worden.

Voor de basisscholen die verder verwijderd liggen van de bso, zet Junis Kinderopvang eigen busjes in en/of heeft Junis Kinderopvang afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Junis Kinderopvang informeert het taxibedrijf over de op te halen kinderen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de opstappunten bij de school.

Samen met de school van uw kind zorgt Junis Kinderopvang ervoor dat ook de kinderen die met de taxi vervoerd worden, veilig aankomen bij de buitenschoolse opvang.

Wat zijn thema BSO’s?

Thema BSO’s zijn BSO’s voor kinderen van 8-13 jaar, rond een thema. Junis Kinderopvang biedt op vier locaties deze buitenschoolse opvang aan. Elk van deze BSO’s heeft een eigen thema:

  • sport en spel BSO BuitenSpel aan de Olympiaweg. Vanaf 7 jaar. 
  • natuur BSO De PaddenPoel aan de Burg. Bruins Slotsingel/Zegersloot Noord.
  • avontuurlijke BSO Het Avontuur in Archeon.

De thema BSO’s zijn niet aan een of meer basisscholen gekoppeld.

Kinderen vanuit geheel Alphen a/d Rijn kunnen hier voor inschrijven. BSO Het Avontuur is alleen voor leerlingen van basisscholen in Kerk en Zanen. Een combinatie van dagen bij een reguliere BSO en een thema BSO is ook mogelijk.

Let op: voor sommige thema BSO's is een zwemdiploma verplicht. Kijk hiervoor op de desbetreffende locatiepagina voor meer informatie. 

 

 

Junis krijgt een nieuwe website!
dagen
uur
minuten

Contact

Zwanger?
Ontvang een
cadeautje
van Junis!

Klik hier

Contact

Postbus 499
2400 AL Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 42 48 24
Klantenservice: 0172 - 74 58 50
E-mail: info@junis.nl
KvK: 41166169

Vragen?

Natuurlijk bellen wij je graag terug!